Pre korišćenja UNItears, molimo detaljno pročitajte uputstvo za upotrebu:

Letak sa informacijama o proizvodu na srpskom jeziku: PIL_OCUhyl_srb

Letak sa informacijama o proizvodu na engleskom jeziku: PIL_OCUhyl_en