Obično se 1 kap koristi 1 do 3 puta dnevno, ali se može koristiti i češće.
OCUhyl C se može koristiti dugoročno.
OCUhyl C se može koristiti do 3 meseca nakon prvog otvaranja.
OCUhyl C se može koristiti dok nosite kontaktna sočiva.